Άγγελος Κότιος, Καθηγητής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Καθηγητής, Πρόεδρος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία, Διευθυντής του εργαστηρίου Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης και Μείζονος Ανατολής: Οικονομία-Πολιτική-Πολιτισμός του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Νικόλαος Γεωργόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκισης Επιχειρήσεων, Επικεφαλής του τμήματος Τουριστικών σπουδών, Επιστημονικός Διευθυντής του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Βικτωρία Πέκκα, Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκισης Επιχειρήσεων, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Δίκαιο και Οικονομία του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Δημήτριος Σάμψων, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ειρήνη Φαφάλιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Διευθύντρια του εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας & Οικονομικής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Dario Cavenago, Full Professor of Management, Department of Law and Busisness, Di-SEA-DE, University of Milano- Bicocca.

Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Έδρα Jean Monnett στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διευθύντρια του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ιωάννης Παραβάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Simona Comi, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Dipartimento di Scienze Economico-Azienzali e Diritto per l' Economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής, Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Αξιολόγησης, George Mason University

Elisabetta Marafioti, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στρατηγικού Management, University of Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico-Azienzali e Diritto per l' Economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Federico Origo, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης, University of Bergamo

Σπυρίδων Ρουκανάς, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Γεώργιος Γαλανός, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά

Mattia Martini, Επίκουρος Καθηγητής Management, University of Milano Bicocca

Mara Grasseni, Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονομικής Επιστήμης, University of Bergamo

Enrico Dolza, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής, τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, University of Turin (UniTo) και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κωφών του Τορίνο.