Προς αποφυγήν πιθανών προβλημάτων σχετικά με την προσέλευση στο συνέδριο, παρακαλείστε να προσέξετε τις προθεσμίες.

24 Μαρτίου 2019
Προθεσμία υποβολής των περιλήψεων (abstract).

31 Μαρτίου 2019
Ειδοποίηση αποδοχής στους επιτυχόντες συγγραφείς. Θα δοθούν οδηγίες για την προετοιμασία άρθρου, περιπτοσιολογικής μελέτης και του πόστερ, όπως επίσης και παρουσίαση.

10 Απριλίου 2019
Προθεσμία υποβολής πλήρους άρθρου (προεραιτικό), περιπτοσιολογικής μελέτης ορθής πρακτικής, επόμενης πρακτικής και πόστερ.
Τα πλήρη άρθρα πρέπει να είναι μεταξύ 3000-6000 λέξεων.

18-19 Απριλίου 2019
Ημέρες Συνεδρίου