3Την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο πλαίσιο του κοινού κέντρου Αριστείας Jean Monnet της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο συντονίζεται απο δύο έδρες Jean Monnet, στο Πανεπιστήμιο Ben Gurion και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Sharon Pardo-Jean Monnet Chair ad personam και η Φωτεινή Ασδεράκη, Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία).

Η Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιά και έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία μίλησε για τις κύριες προκλίσεις αναφορικά με την Ευρώπη, την Ελλάδα και το Ισραήλ.

citizens dialogue

H Έδρα Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία συμμετείχε στο Διάλογο με τους Πολίτες του J. E. Paquet, Γενικού Διευθυντή Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

Erdic Seminar Postgraduates3H Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εργαστήριο Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης και Μείζονος Ανατολής, το εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πραγματοποίησε
σεμινάριο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που αφορά τις ευκαιρίες κινητικότητας για εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εθελοντισμό και τις υποτροφίες, την Τετάρτη 20/3/2019, ώρα 16:00-18:00, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στο σεμινάριο πήραν μέρος:

Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου για το πρόγραμμα Erasmus+, τη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+, το Erasmus Placement και τις υποτροφίες της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής

Σοφία Μαστροκούκου, για τη σύνταξη βιογραφικού, motivation letter, EU Aid, Θερινά Σχολεία και Πρακτικές ασκήσεις

Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια και Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησε για τις ενώσεις των πολιτικών επιστημόνων (UACES, ECPR, EOΠΕ, κά) , συνέδρια, θερινά σχολεία, τις υποτροφίες ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ, DAAD, Fulbright, Γαλλικού Ινστιτούτου, ξένων κυβερνήσεων και κληροδοτημάτων, πρακτική άσκηση στο CERN και στους διεθνείς οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά όργανα και φορείς (agencies) καθώς και την πύλη Euraxess για τους νέους ερευνητές την κινητικότητα του Jean Monnet Κέντρου Αριστείας Excelem.

Ο Δημήτρης Μαραγκός, Τeam Europe και ο Κωνσταντίνος Μαραγκός, μίλησαν για το Erasmus Mundus και τα εθελοντικά προγράμματα για νέους

PolishUniversitiesΟ Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Παντελής Παντελίδης, η Χριστίνα Κοντογουλίδου, υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  και η Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια και Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της Επιτροπής Διεθνοποίηση του ιδρύματος υποδέχτηκαν αντιπροσωπεία από Πολωνικά  Πανεπιστήμια και συζήτησαν την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών σχέσεων. 

haspc 2019H Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια και Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμμετείχε ως ομιλήτρια με θέμα "Η Ευρώπη της Γνώσης" στο συνέδριο "Ευρωεκλογές σε μια Ευρώπη που αλλάζει" που οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων ΕΟΠΕ - HAPSc στις 16/03/2019, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.