1Στις 21 Δεκεμβρίου, η Έδρα Jean Monnet στις «Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» παρευρέθηκε στην πρώτη απονομή του βραβείου ‘’Θεμιστοκλής’’, το οποίο θεσμοθετήθηκε από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το βραβείο παρέλαβε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος τόσο για τη διαμόρφωση των στρατηγικών μετανάστευσης και ασφάλειας, όσο και για την επιτυχημένη πορεία του μέχρι σήμερα.