7

Το Σεράφειο Κέντρο Καινοτομίας Πολιτισμού & Αθλητισμού φιλοξένησε το πρόγραμμα “Teachers4Europe 2017-18” στις 18-19 Νοεμβρίου 2017. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Αθηνών στα πλαίσια της δράσης "Teachers4Europe 2017-2018", η οποία υλοποιείται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας και την Έδρα Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια του έτους 2017-2018.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επιμόρφωσης, που έλαβε χώρα στο Σεράφειο Κέντρο Καινοτομίας Πολιτισμού & Αθλητισμού, οι “T4E Ambassadors” της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ένωσης και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, από εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων και ακαδημαϊκούς. Στην επιμόρφωση συμμετείχαν: το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο παρουσίασε τις δράσεις που πραγματοποιούν, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο παρουσίασε Ανοικτές Πρακτικές και Σενάρια Διδασκαλίας στο Σχολείο του 21ου αιώνα, το ΔΙΚΤΥΟ που παρουσίασε το πρόγραμμα «Idea: Μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα στην Ευρώπη;» καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού και Οικονομίας & Ανάπτυξης, που παρουσίασαν το πρόγραμμα Ο μικρός τουρίστας - Μια βαλίτσα ταξιδεύει».

Στόχος της δράσης “T4E Ambassadors 2016-17” είναι η ενίσχυση του δικτύου των Τ4Ε μέσω εκπαιδευμένων πολλαπλασιαστών/πρεσβευτών Τ4Ε πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Οι “Τ4Ε Αmbassadors” θα υποστηρίξουν μια σειρά επιμορφώσεων των Τ4Ε, οι οποίοι ανήκουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή τους. Κατόπιν οι εκπαιδευτικοί θα οργανώσουν σχέδια και δράσεις που αφορούν την Ευρώπη στα σχολεία και τις τοπικές τους κοινωνίες. Τέλος, αποφασίστηκε η διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος καθώς και η διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου από την αιγίδα της Έδρας Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία.