intconf

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1-2-3/09/2017

ΔΩΡΕΑΝ

 

Διεθνές Συνέδριο: "Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση"

Η Έδρα Jean Monnet για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία (EduTRIP) 
και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα και τα δίκτυα Teachers4Europe και Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EP-School Ambassadors), 
διοργανώνουν το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση – Studying, Teaching, Learning the Europe Union», που θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Δήλωση Παρακολούθησης:


Είμαι ομιλητής/ομιλήτρια:
Όνομα:*
Ιδιότητα:
Φορέας:
E-mail:*
Είμαι Τ4Ε:
Είμαι T4E Ambassador:
Είμαι EP Ambassador:
Δήλωση παρουσίας στο δείπνο του Σαββάτου 2/9/2017:*
Για το δείπνο το κόστος είναι 20€/άτομο. Παρακαλώ δηλώστε τον Αριθμό Ατόμων:
info

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Σκοπός

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει την έρευνα και τον εποικοδομητικό διάλογο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών Σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης. Για το λόγο αυτό προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με τις διάφορες πτυχές και αλληλένδετα θέματα αναφορικά με τη μελέτη και τη διδασκαλία των Ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτικών, την κατανόηση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, τη συμμετοχή των πολιτών και των νέων, την ανάδειξη των αξιών και του πολιτισμού, τη χρήση καινοτόμων μεθόδων, προσεγγίσεων και εργαλείων για τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικός θεματικός άξονας είναι αφιερωμένος στον «εξευρωπαϊσμό» των πολιτικών της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας. Επίσης, ειδικός θεματικός άξονας αφορά την εκπαίδευση των μεταναστών και τη συμβολή των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, πολιτικών και δράσεων. Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

Θεματικές


Οι θεματικές συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής: 
- Ο εξευρωπαϊσμός των πολιτικών της εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας 
- Οι πολιτικές των πολυμερών οργανισμών και συμφωνιών για την ανώτατη εκπαίδευση 
- Η Κοινωνία Πολιτών και η κοινωνική ένταξη: πολιτειακή εκπαίδευση στα σχολεία 
- Η πολυτισμικότητα και διαπολιτιστική εκπαίδευση στην Ευρώπη 
- Οι τέχνες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συνεισφορά τους στην εκπαίδευση 
- Τα ψηφιακά εργαλεία ως εκπαιδευτική μέθοδος για τις θεμελιώδεις αξίας της ΕΕ 
- Εκπαιδευτικές μέθοδοι για την αύξηση του ψηφιακού αλφαβητισμού δασκάλων και μαθητών 
- Η Ευρώπη της πολυμορφίας – ενισχύοντας τους ενεργούς πολίτες 
- Αναδομώντας τις ατομικές αξίες μέσω της εκπαιδευτικής και κοινωνικής διάδρασης 
- Η βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων μέσω της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
- Η εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικής ένταξης: η συνεισφορά της εκπαίδευσης στην προσφυγική κρίση 
- Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας της Μπολόνια στην σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαίδευση: μελέτη περιπτώσεων 
- Νέα θέματα και μέθοδοι στην εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Το επίπεδο ολοκλήρωσης του ΕΧΑΕ
- Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης
- Καλές πρακτικές για την εισαγωγή μαθητών στα ευρωπαϊκά θέματα
- Η προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και της δημοκρατίας μέσω της εκπαίδευσης
- Διδάσκοντας την ΕΕ δια καινοτόμων μεθόδων και αξιοποιώντας την τεχνολογία 
- Η εξαγωγή του ευρωπαϊκού προτύπου ανώτατης εκπαίδευσης σε τρίτες χώρες
- Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση εξαιτίας των ευρωπαϊκών κρίσεων
- Οι δεξιότητες και η εκπαίδευση στην Ευρώπη του 21ου αιώνα
- Η ΕΕ και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντα 2030

Επιστημονική Επιτροπή


- Αγγελος Κότιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά
- Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά
- Γαβριήλ Β. Διαμαντής, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά
- Πέτρος Λιάκουρας, Αναπληρωτης Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά
- Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εδρα Jean Monnet, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά 
- Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής, Κοσμήτορας Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Χριστίνα Κοντογουλίδου, μέλλος ΕΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς
- Sergiu Miscoiu, Αναπληρωτής Καθηγητής , Σχολή των Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai
- Raphaela Averkorn, Καθηγήτρια, έδρα Jean Monnet “ad personam”, Τμήμα Ιστορίας (Faculty I) του Πανεπιστημίου του Siegen 
- Alejandro del Valle Galvez, Τακτικός Καθηγητής, Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του 
- Cadiz Philippe Poirier, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου
- Pero Lucin, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο της Rijeka

Επιστημονικοί Συνεργάτες


- Δρ. Νίκος Αμανατίδης, εκπαιδευτικός
- Δρ. Φωτεινή Βασιλική Κουλοχέρη, διδάκτορας εκπαίδευσης - εκπαιδευτικός
- Δρ. Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, σχολική σύμβουλος προσχολικής αγωγής 50ης περιφέρειας
- Δρ. Ευαγγελία Μουλά, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων β/θμιας δωδ/σου
- Δρ. Ξανθή Αλμπανάκη, εκπαιδευτικός
- Δρ. Κατερίνα Τζάμου, εκπαιδευτικός
- Δρ. Σοφία Τουλπικιώτη, εκπαιδευτικός
- Δρ. Ιωάννης Λαζαρίδης, σχολικός σύμβουλος 41ης περ. δημοτικής εκπ/σης Αττικής
- Δρ. Ζησούλα Γκουτσιουκώστα, υποψήφια διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Δρ. Χαρά Μπούτα, διδάκτορας Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Δρ. Κώστας Αρβανιτάκης, δρ. διδακτικής φυσικών επιστημών
- Δρ. Ιγνάτιος Καραμηνάς, σχολικός σύμβουλος


Σημαντικές Ημερομηνίες:

- 7 Απριλίου έως 7 Μαΐου 2017 υποβολή περιλήψεων

- 20 Μαΐου αποστολή απάντησης

- 20 Αυγούστου κατάθεση του πλήρους κειμένου της εισήγησης

 

Οδηγίες και πληροφορίες για τους χώρους διεξαγωγής και τη διαμονή των συνέδρων θα δοθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Επικοινωνία:

  • Γρ. Λαμπράκη 126, Πειραιάς
  • +30 (210) 4142652
  • erdiclab@gmail.com
  • edutrip.eu/en/conference